Skip to content

Volume 11 (1973)

NEUE ANGABEN ÜBER DIE MORPHOLOGISCHE NATUR DES GYNÄZEUMS BEI DEM SAUERDORN (BERBERIS L.)

TARNAVSCHI I. T., MITROIU N., MOROŞANU E.

Abstract    PDF

CONTRIBUŢII MORFOLOGICE LA PLANTE DE APĂ ŞI DE MLAŞTINĂ

TARNAVSCHI I. T., NEDELCU G. A.

Abstract    PDF

STUDIUL UNOR LINII POLIPLOIDE DE TRIFOI ROŞU (TRIFOLIUM PRATENSE L.)

ANGHEL I.

Abstract    PDF

BETRACHTUNGEN ÜBER DAS GYNÖZEUM UND DIE KEIMUNG DER SAMEN BEI DER GATTUNG LIMNOCHARIS

ŞERBĂNESCU-JITARIU Gabriela

Abstract    PDF

DATE PRIVIND STUDIUL FLORII ŞI A BIOLOGIEI ÎNFLORITULUI LA GENTIANA LUTEA L.

HELTMANN Heinz

Abstract    PDF

OBSERVAŢII MORFO-ANATOMICE ASUPRA ŢESUTULUI NECTARIFER DIN FLORILE DE BORAGO OFFICINALIS L. ÎN DIFERITE FAZE DE DEZVOLTARE

TĂCINĂ Florentin

Abstract    PDF

CONTRIBUŢII LA STUDIUL CHEMOTAXONOMIC AL UNOR SPECII DE VALERIANĂ

MIHĂILESCU-FIREA Silvi, CONTZ O.

Abstract    PDF

OBSERVAŢII PRIVIND INFLUENŢA RADIAŢIILOR IONIZATE ASUPRA UNOR PLANTE HORTICOLE

MILIŢIU I., POPESCU G., LAZĂR Maria, ŞERBĂNESCU Doina

Abstract    PDF

CONTRIBUTIONS MORPHOPALYNOLOGIQUES CONCERNANT QUELQUES LILIIFLORAE

RĂDULESCU Didona

Abstract    PDF

CONTRIBUŢII LA CUNOAŞTEREA MORFOLOGIEI POLENULUI DE LA VERBENACEAE ŞI CALLITRICHACEAE

ŞERBĂNESCU-JITARIU G., MITROIU N.

Abstract    PDF

LA MORPHOLOGIE DU POLLEN CHEZ QUELQUES HAEMODORACEAE

RĂDULESCU Didona

Abstract    PDF

RECHERCHES MORPHO-PALYNOLOGIQUES SUR LA FAMILLE LILIACEAE

RĂDULESCU Didona

Abstract    PDF

LILIIFLORAE DISCUSSIONS ET CONSIDÉRATIONS PHYLOGÉNÉTIQUES À L'AIDE DE QUELQUES RECHERCHES MORPHOPALYNOLOGIQUES

RĂDULESCU Didona

Abstract    PDF

MACROSPOROGENESIS, DEVELOPMENT OF FEMALE GAMETOPHYTE AND BEGINNING EMBRYO DIFFERENTIATION IN SOME MEMBERS OF THE FAMILIES VITACEAE AND LEEACEAE, FOLLOWED BY SOME PHYLOGENETIC REMARKS

PETRIA Elena

Abstract    PDF

VEGETAŢIA DINTRE VALEA MRACONIEI — DEPRESIUNEA DUBOVA DIN DEFILEUL DUNĂRII

DIHORU G., CRISTUREAN I., ANDREI M.

Abstract    PDF

NOUTĂŢI DENDROLOGICE ÎN GRĂDINA BOTANICĂ A UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI

DIACONESCU Vasile

Abstract    PDF

FITOMORFE ANORMALE SEMNALATE ÎN FLORA ROMÂNIEI

DIHORU Gheorghe, DIHORU Alexandrina

Abstract    PDF

CONTRIBUŢII LA CUNOAŞTEREA RARITĂŢILOR FLORISTICE DIN MUNTELE PIAŢA CLOŞANILOR

MALOŞ С.

Abstract    PDF

CONTRIBUŢIE LA STUDIUL FLOREI MUNTENIEI

NEDELCU G. A.

Abstract    PDF

DIE VEGETATION DER FLUSSINSEL MOLDOVA VECHE

MORARIU Iuliu, DANCIU M., ULARU P.

Abstract    PDF

OBSERVAŢII ASUPRA VEGETAŢIEI ŞI ECOLOGIEI ASOCIAŢIEI DE „POA VIOLACEA" DIN MUNŢII CIUCAŞ

CIUCĂ Maria

Abstract    PDF

ISTORICUL BOTANICII AGRICOLE ÎN ROMÂNIA

RESMERIŢĂ I.

Abstract    PDF

STUDIUL MONOGRAFIC AL SPECIILOR DE LEVEILLULA ARN. (ERYSIPHACEAE) DIN FLORA ROMÂNIEI

ELIADE Eugenia

Abstract    PDF

CERCETĂRI ASUPRA MACROMICETELOR DIN MUNŢII BAIULUI (II)

BARBU Valeria

Abstract    PDF

ACŢIUNEA UNOR FACTORI ASUPRA CIUPERCII CONIOTHYRIUM CONCENTRICUM (Desm.) Sacc.

TUDOSESCU Veronica

Abstract    PDF

MICOFLORA DIN ZONA SISTEMULUI HIDROENERGETIC ŞI DE NAVIGAŢIE „PORŢILE DE FIER" — ROMÂNIA

SANDU-VILLE С., ELIADE Eugenia, COMES I., IACOB Viorica, MANOLIU A., MITITIUC M., RUSAN M., ТОМА M., GUŢU Ecaterina, ENE Ileana, COSTESCU Maria, GLODEANU С.

Abstract    PDF