Skip to content

Volume 15 (1981)

GRADINA BOTANICĂ DIN BUCUREŞTI — 120 DE ANI DE ACTIVITATE NEÎNTRERUPTĂ

DIACONESCU Vasile

Abstract    PDF

ELECTRONOMICROSCOPICAL OBSERVATIONS ON PEROXYSOMES DIFFERENTIATION AND CYTOCHEMICAL RECORDS OF CATALASE LOCATION IN NECTARY GLANDS CELLS OF LIME TREE (TILIA PLATYPHYLLOS Scop.)

TĂCINĂ Fl., BREZEANU Aurelia, TARNAVSCHI I. T.

Abstract    PDF

L'EMBRIOGOGÉNÉSE CHEZ LES TRITICALES

PETRIA Elena, ŞERBĂNESCU-JITARIU Gabriela, MITROIU-RĂDULESCU Natalia

Abstract    PDF

LES ACIDES AMINÉS LIBRES ET PROTEINIQUES ET LES GLUCIDES SOLUBLES DE SPIRULINA PLATENSIS (GOM.) GEITL

ATANASIU L., POLESCU Lucia, SPIRESCU Ioana, VOICA C.

Abstract  PDF

L'ACCUMULATION DE BIOMASSE CHEZ L'OSCILLATORIA AGARDHII EN LUMIÈRE MONOCHROMATIQUE

ŢIPA Liubovi

Abstract    PDF

CONTRIBUŢII LA STUDIUL SISTEMULUI RADICULAR LA UNELE GRAMINEE FURAJERE PERENE ÎN AL III-LEA AN DE CULTURĂ

DĂNESCU Andreea, MIHĂILESCU-FIREA Silvia, KOVÁCS Andrei

Abstract    PDF

OTTELIA ALISMOIDES PERS., O FRUMOASĂ PLANTĂ POTRIVITĂ PENTRU ACVARII

CONSTANTINESCU Maria

Abstract    PDF

CARACTERIZAREA SUB ASPECT FLORISTIC, FITOCENOTIC ŞI ECOLOGIC A FORMAŢIUNILOR FORESTIERE DIN PĂDUREA COCORĂŞTII—MISLII

BUICULESCU Ileana, BARBU Valeria

Abstract    PDF

HEPATICE DIN LUNCA BORCUTULUI DE LA CRISTIŞOR — NEAGRA BROŞTENILOR (CARPAŢII ORIENTALI)

LUNGU Lucia

Abstract    PDF

FOSSOMBRONIA WONDRACZEKII (CORDA) DUM. — O SPECIE NOUĂ DE HEPATICĂ PENTRU BRIOFLORA ROMÂNIEI

MOHAN Gheorghe

Abstract    PDF

DIOSPYROS KAKI L. — NOUTATE DENDROPOMICOLĂ PENTRU ROMÂNIA

VASILE DIACONESCU

Abstract    PDF

DIN NOU DESPRE CALLICARPA GEN NOU ÎN DENDROFLORA CULTIVATĂ ÎN ROMÂNIA

DIACONESCU Vasile

Abstract    PDF

CONTRIBUTIONS À LA CARTOGRAPHIE DE LA FLORE MÉDICINALE SPONTANÉE DU VERSANT SUD DES MONTS VÎLCAN

MIHĂILESCU-FIREA Silvia, CALCANDI V., HIDIOŞANU Manuela, CALCANDI Josephina, GEORGESCU Venera, NIŢESCU Iulia

Abstract    PDF

O ASOCIAŢIE NOUA DIN PARCUL NAŢIONAL RETEZAT: FESTUCO PICTAE — SENECIONETUM CARNIOLICAE

LUNGU Lucia, BOŞCAIU Nicolae

Abstract    PDF

O HARTĂ BIOGEOGRAFICĂ PUŢIN CUNOSCUTĂ (CU UNELE ASPECTE DE CARTOGRAFIERE A VEGETAŢIEI DIN ROMÂNIA)

ŞTEFUREAC Traian I.

Abstract    PDF

SURVEY OVER THE AQUATIC AND SWAMP ASSOCIATIONS OF ROMANIA (II)

NEDELCU George A.

Abstract    PDF

DIE WASSER-UND SUMPFFLORA AUF DEM GEBIETE DES BOTANISCHEN GARTENS VON BUKAREST

TARNAVSCHI Ion T., NEDELCU George A., CONSTANTINESCU Maria

Abstract    PDF

VEGETAŢIA ACVATICĂ ŞI PALUSTRĂ DIN ÎMPREJURIMILE ORAŞULUI BRĂILA. (I) VEGETAŢIA ACVATICĂ.

NEDELCU G. A.

Abstract    PDF

ALLGEMEINE ÜBERSICHT ÜBER DIE VEGETATION DES DONAUDELTAS

POPESCU A., SANDA V., NEDELCU G A.

Abstract    PDF

CONTRIBUTIONS À L'ÉVALUATION QUANTITATIVE ET QUALITATIVE DE LA FLORE MÉDICINALE SPONTANÉE DU DÉPARTEMENT DE VÎLCEA.

MIHĂILESCU-FIREA Silvia, GEORGESCU Venera, GUJA Marcela, NIŢESCU Iulia, CALCANDI Josephina, GHEOGHIU Lăcrămioara, HIDIOŞAN Manuela, ŞERBĂNESCU-JITARIU Gabriela, CALCANDI V., GRUIA Silvia Marieta, MITROIU-RĂDULESCU Natalia, TARPO Elena, ТОМА N.

Abstract    PDF

CONTRIBUTION À LA CARTOGRAPHIE DE LA FLORE MÉDICINALE SPONTANÉ DE LA ZONE MONTAGNEUSES DU DÉPARTEMENT DE GORJ.

MITROIU-RĂDULESCU Natalia, CALCANDI Josephina, CALCAND I V., GRUIA Marieta Silvia, GUJA Marcela, NIŢESCU Iulia, TARPO Elena, ТОМА N.

Abstract    PDF

THE CHARTING OF THE SPONTANEOUS MEDICINAL FLORA FROM THE DISTRICT OF MEHEDINŢI, IN VIEW OF ITS UTILISATION

MITROIU-RĂDULESCU Natalia, GRUIA Marieta Silvia, ŞERBĂNESCU-JITARIU Gabriela, BOJOR O., GUJA Marcela, TARPO Elena, GEORGESCU Venera, PELEA Maria, ТОМА N.

Abstract    PDF

ACTA BOTANICA HORTI BUCURESTIENSIS — 20 DE ANI IN SLUJBA BOTANICII ROMÂNEŞTI —

DIACONESCU Vasile

Abstract    PDF

PROFESORUL EMILIAN ŢОРА LA 80 DE ANI, VIAŢA ŞI OPERA.

TARNAVSCHI Ion T.

Abstract    PDF

DUMITRU TRUFIN — HORTICULTOR CONTRIBUŢIA SA LA DEZVOLTAREA UNOR GRĂDINI BOTANICE

UNIVERSITARE

ŞTEFUREAC Traian I.

Abstract    PDF

FĂINAREA FLORII SOARELUI ÎN ROMÂNIA

ELIADE Eugenia

Abstract    PDF