Skip to content

Volume 16 (1981-1982)

RARITĂŢI DENDROLOGICE CULIVATE ÎN GRĂDINA BOTANICĂ A UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI

DIACONESCU Vasile

Abstract    PDF

CALONYCTION ACULEATUM HANCE, О LIANĂ FLORIFERĂ PUŢIN CUNOSCUTĂ ÎN ROMÂNIA

DIACONESCU Vasile

Abstract    PDF

BEMERKUNGEN ÜBER EINIGE CHROMOSOMENZAHLEN WILDWACHSENDER ARTEN AUS RUMÄNIEN

TARNAVSCHI Ion T., LUNGEANU Ion

Abstract    PDF

HUNDERT JAHRE SEIT DEM BESTEHEN DES HERBARIUMS IM BOTANISCHEN GARTEN VON BUKAREST

NEDELCU A. George

Abstract    PDF

OBSERVATIONS SUR LE COMPORTEMENT DE CERTAINES VARIÉTÉS DE ROSES DU JARDIN BOTANIQUE DU BUCAREST

ŢIPA Liubovi

Abstract    PDF

LA COLLECTION DE PLANTES AQUATIQUES TROPICALES, CULTIVÉES AU JARDIN BOTANIQUE DE BUCAREST ET CERTAINES CONSIDÉRATIONS ÉCOLOGIQUES A LEUR ÉGARD - II

CONSTANTINESCU Maria

Abstract    PDF

CONTRIBUŢII PRIVIND STUDIUL SISTEMULUI RADICULAR LA UNELE GRAMINEE FURAJERE PERENE ÎN PRIMUL AN DE CULTURĂ

CULEANU-DĂNESCU Andreea, MIHĂILESCU-FIREA Silvia, KOVACS Andrei

Abstract    PDF

EIN BEIRAG ZUR KENNTNIS DER MOOSE AUS DEM BUDAC-TAL (KREIS BISTRITA-NĂSĂUD)

MOHAN Gh., HODOROGA Al.

Abstract    PDF

PTERIS VITTATA L. MORPHO-ANATOMO — BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CONSIDERATION

MOHAN Gh., SÎRBU Elisabeta

Abstract    PDF

THE METHOD OF DIVERGENT DEGREE (D) FOR IDENTIFING THE DIFFERENCES OF GENE POOLS TO ТHE DISTINCT GENETIC POPULATIONS, APPLIED FOR TRIFOLIUM PRATENSE

ANGHEL I., TUFESCU M.

Abstract    PDF

CHROMATINE ULTRASTRUCTURE IN VARIOUS EUCARIOT VEGETAL ORGANISMS

ТОМА N., ANGHEL I., BREZEANU Aurelia

Abstract    PDF

OEKOLOGIE, ZOENOTAXONOMIE UND СHOROLOGIE DER HYDROPHILEN VEGETATION AUS DEM DONAU-DELTA

TARNSVSCHI Ion T., SANDA Vasile, HURGHIŞIU Ileana

Abstract    PDF

CARIOLOGICAL AND CHOROLOGICAL INVESTIGATIONS ON TWO ENDEMIC TAXA IN THE ROMANIAN FLORA

ŞTEFUREAC Tr. I., TĂCINĂ Aurica

Abstract    PDF

LE GAMÉTOPHYTE FEMININ ET L'EMBRYOGENÈSE CHEZ DEUX LIGNES CONSANGUINISÉES DE HELIANTHUS ANNUUS

MITROIU-RĂDULESCU Natalia, PETRIA Elena, ŞERBĂNESCU-JITARIU Gabriela, ANGHELUŢĂ Rodica

Abstract    PDF

CONTRIBUTION À LA CONNAISSANCE ET À LA MISE EN VALEUR QUANTITATIVE DE LA FLORE MÉDICINALE DU DÉPARTEMENT DE PRAHOVA

MIHĂILESCU-FIREA Silvia, GRUIA MARIETA Silvia, ŞERBĂNESCU-JITARIU Gabriela, BOJOR O., CALCANDI V., PELEA Mariana, TARPO Elena, CHIFA Lucia, POPESCU Venera

Abstract    PDF

CONTRIBUTIONS À LA CARTOGRAPHIE DE LA FLORE MÉDICINALE SPONTANÉE DU DÉPARTEMENT DE CONSTANTZA

LUNGEANU I., CALCANDI V., CALCANDI Iosephina,  NIŢESCU Iulia, VIORICA Gavril

Abstract    PDF

VEGETAŢIA LEMNOASĂ DIN ZONA LACULUI DE ACUMULARE „PORŢILE DE FIER" (BAZIAŞ—DROBETA-TURNU SEVERIN)

NEDELCU G. A., SANDA V.

Abstract    PDF

RECHERCHES EFFEETUÉES SUR QUELQUES PROCESSUS PHYSIOLOGIQUES CHEZ LES CULTURES DU PEUPLIER AU CYCLES COURTS ET TRÈS COURTS DE PRODUCTION, EN VUE DE L'OBTENTION DE BIOMASSE

VOICA С., ATANASIU L., POPESCU I., MILEA I.

Abstract    PDF

L'INFLUENCE DE LA KINÉTINE SUR LA CROISSANCE DES ALGUES

POLESCU Lucia, SPIRESCU Ioana, ATANASIU L.

Abstract    PDF

COMBATEREA CHIMICĂ A AGENŢILOR PATOGENI CARE ATACĂ BULBII DE LALELE

BARBU Valeria, ALEXANDRI Al. A., DRĂGOESCU Elena

Abstract    PDF

CONSIDERAŢII TAXONOMICE ŞI FILOGENETICE ASUPRA INCRENG. CHAROPHYTA

IONESCU-ŢECULESCU Venera

Abstract    PDF

A BIOLOGICAL STRATIFICATION PATTERN OF HELIOTHERMIC AND PELOGENOUS LAKE URSU (SOVATA, ROMANIA)

IONESCU-ŢECULESCU Venera,. BULGĂREANU V.-A. C, NĂSTĂSESCU Maria, VAIDA Verona, HANNICH

D.

Abstract    PDF

EVOCARE A 120 DE ANI DE LA NAŞTEREA A DOI ERUDIŢI NATURALIŞTI BUCOVINENI : С. HURMUZACHI ŞI A. PROCOPIANU-PROCOPOVICI

ŞTEFUREAC Traian I.

Abstract    PDF

CONTRIBUŢIA SAVANTULUI EMANOIL С. TEODORESCU LA DEZVOLTAREA ALGOLOGIEI ÎN ROMÂNIA

ŞTEFUREAC Traian I.

Abstract    PDF