Skip to content

Volume 17 (1984)

HERBARUL GENERAL DIN BUCUREŞTI, LA О SUTĂ DE ANI DE EXISTENŢĂ

NEDELCU G.A.

Abstract    PDF

PROFESORUL DR. DIMITRIE BRÂNDZĂ ŞI ACADEMIA ROMÂNĂ

ŞTEFUREAC Traian I.

Abstract    PDF

A NEW CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF THE HOLOTYPES OF THE CLUJ-NAPOCA UNIVERSITY HERBARIUM (CUH)

FARCAŞIU Voichiţa, GERGELY I.

Abstract    PDF

THE HERBARIUM OF "DR. PETRU GROZA" AGRONOMY INSTITUTE FROM CLUJ-NAPOCA

SZABO A.T.

Abstract    PDF

CERCETĂRI BOTANICE PE TERITORIUL MUNTENIEI ŞI OLTENIEI IN A II-A JUMĂTATE A SECOLULUI XIX

CRISTUREAN Ioan

Abstract    PDF

LA DESTINÉE DE CERTAINES ÉSSENCES LIGNEUSES AUTOCHTONES ET EXOTIQUES DE ROUMANIE

ŢOPA Emilian, LEOCOV Mandache

Abstract    PDF

NORDAMERIKANISCHE HOLZ-PFLANZEN IM DENDROLOGISCHEN PARK MATSCHA

COVACI Pavel

Abstract    PDF

О SPECIE LEMNOASĂ EXOTICĂ DE MARE PERSPECTIVĂ (PAULOWNIA TOMENTOSA STEUD.) PENTRU SPAŢIILE VERZI DIN SUDUL ŢĂRII

DIACONESCU Vasile

Abstract    PDF

CAFFEINE INTERACTION WITH N-METHLY-N' — NITRO-N--NITROSUGUANIDINE AND DIETHLYLAMINE

ANGHEL Ion, VASSU Tatiana, CÂRCIUMĂRESCU Doina

Abstract    PDF

THE EFFECT OF GAMMA RADIATIONS ON THE GENETIC MATERIAL OF ALLIUM СЕРА

ANGHEL Ion, CĂRCIUMĂRESCU Doina, VASSU Tatiana

Abstract    PDF

GAMETOFITUL FEMININ ŞI UNELE ASPECTE ALE EMBRIOGENEZEI LA TREI HIBRIZI F1 DE HELIANTHUS ANNUUS L. (II)

PETRIA Elena, MITROIU-RĂDULESCU Natalia

Abstract    PDF

DONNÉES CÉNO-ÉCOLOGIQUES ET HISTO-ANATOMIQUES SUR LES ESPÈCES JUNCUS ACUTUS L. ET J. MARITIMUS LAM.

BURDUJA Constantin, TONIUC Angela

Abstract    PDF

DATE DE ORDIN HISTO-TAXONOMIC REFERITOARE LA SPECIILE DE BERBERIS L., COTONEASTER MED., SPIRAEA L. ŞI SYRINGA L.

ТОМА С., RUGINĂ Rodica

Abstract    PDF

LA CONTRIBUTION DU JARDIN BOTANIQUE DE L'UNIVERSITE DE CLUJ, PENDANT LA PÉRIODE DE L'ENTRE-DEUX GUERRES, À LA CONNAISSANCE DE LA FLORE ET DE LA VÉGÉTATION DE LA ROUMANIE DANS LE CONTEXTE DE LA PROTECTION DE NATURE

SORAN Viorel

Abstract    PDF

TRADITION UND FORTSCHRITT IN DER BOTANISCHEN UNTERSUCHUNG RUMÄNIENS

RESMERIŢĂ Ion,  TARNAVSCHI Ion T.

Abstract    PDF

CERCETĂRI PRIVIND UNELE ASPECTE FIZIOLOGICE ÎN CULTURI DE PLOP CU CICLURI SCURTE ŞI FOARTE SCURTE DE PRODUCŢIE PENTRU OBŢINEREA DE BIOMASĂ ÎN SCOPURI ENERGETICE

VOICA C., POPESCU I., ATANASIU L.

Abstract    PDF

A NEW METHOD — THE ESTABLISHING OF THE DIFFERENCES BETWEEN THE REAL PRODUCTIVITY AND THE COLONIZATION RATE OF SESTON AND ALGAL PERIPHYTON ON THE ARTIFICIAL TEST-SUBSTRATA

PORUMB Mihai A.

Abstract    PDF

STUDIUL MICROBIOLOGIC, FLORISTIC ŞI FAUNISTIC AL APEI ŞI NĂMOLUULUI DIN LACUL SĂRAT — BRĂILA. IMPLICAŢII ÎN EXPLICAREA PROCESULUI DE PELOIDOGENEZĂ

NESTORESCU Emilia, IONESCU Venera, NĂSTĂSESCU Maria, IGNAT Gh.

Abstract    PDF

CONSIDERAŢII GENERALE ASUPRA BIOLOGIEI LACULUI FUNDATA (IALOMIŢA)

IONESCU Venera, NĂSTĂSESCU Maria, NESTORESCU Emilia

Abstract    PDF

CONTRIBUŢII LA STUDIUL RĂSPÎNDIRII ŞI BIOLOGIEI SPECIEI DIGITALIS LANATA Ehrh. SPONTANA ÎN DOBROGEA

LUNGEANU I., CALCANDI V., CALCANDI Iosephina

Abstract    PDF

LA DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE DE L'ESPÈCE SORGHUM HALEPENSE (L). PERS. DANS LE SUD-EST DE LA ROUMANIE

ANGHEL Gh., CHIRILĂ С., CIOCÂRLAN V., TURCU Gh., COSMIN Silvia, UNGUREAN Livia, MARIN Jeana, CALMUŞ Eufimia

Abstract    PDF

RECHERCHES SUR LA FLORE SÉGÉTALE DU DELTA DU DANUBE

CIOCÎRLAN V., UNGUREANU Livia, TURCU Gh., COSMIN Silvia, MARIN Jeana

Abstract    PDF

RARETÉS FLORISTIQUES DEVENUES MAUVAISES HERBES ET MAUVAISES HERBES QUI DEVIENNENT RARETÉS FLORISTIQUES

CIOCÎRLAN Vasile

Abstract    PDF

CERCETĂRI FLORISTICE ÎN BAZINUL SUPERIOR AL MOTRULUI

MALOŞ С.

Abstract    PDF

RECHERCHES SUR LA FLORE ET LA VÉGÉTATION DE LA MONTAGNE TOROIOAGA, MARAMUREŞ

RESMERIŢĂ I.

Abstract    PDF

A NEW ASSOCIATION WITH QUERCUS FARNETTO IN ROMÂNIA

BÂRCĂ Const.

Abstract    PDF

CONSIDERAŢII GENERALE ASUPRA FLOREI ŞI FAUNEI LACULUI NUCŞOARA (ARGEŞ)

NĂSTĂSESCU Maria, IONESCU Venera, RADU H.

Abstract    PDF

THE ARTEMISIO — FESTUCETUM PSEUDOVINAE (MAGYAR 1928) SOÓ 1933 ASSOCIATION IN THE TIMIŞ FIELD

POP Adelina

Abstract    PDF

VEGETAŢIA HALOFILĂ A LACURILOR DE LA OCNA SIBIULUI

SPIRIDON Lucreţia, POPESCU Gheorghe, MATEI Mioara

Abstract    PDF

VEGETAŢIA ARENARIE DIN BAZINUL CHINEJII (JUD GALAŢI)

SÂRBU I.

Abstract    PDF

PRINCIPALELE ELEMENTE ALE FLOREI ALGALE DIN LACUL CÎINENI (JUD. BRĂILA) ŞI VALOAREA LOR INDICATOARE PENTRU TIPUL DE SEDIMENTE

IONESCU Venera, BULGĂREANU Valentin-Alex. С.

Abstract    PDF

MICROMYCETES ISOLATED THE SOILS IN THE SCIENTIFIC RESERVED AREA OF THE RETEZAT NATIONAL PARK

FRANCISC Lörinczi, POP Adriana

Abstract    PDF

LES ESPÈCES DU GENRE ECHINOCHLOA DES RIZIÈRES ROUMAINES

CHIRILĂ C.

Abstract    PDF

CONSIDÉRATIONS ÉCOLOGIQUES SUR LE PHYTOPLANCTON DU LAC DE BARRAGE DE POIANA UZULUI

PRALEA Fănica,  PORUMB M. A.

Abstract    PDF

PROBLEME ACTUALE ALE FITOCENOLOGIEI

IVAN Doina, DONIŢĂ Nicolae

Abstract    PDF

DIN GÎNDIREA BIOLOGICĂ ECOSISTEMICĂ PRIVIND OCROTIREA NATURII DOI ÎNAINTAŞI BOTANIŞTI ROMÂNI: A. P. ALEXI ŞI P. ENCULESCU

ŞTEFUREAC Traian I.

Abstract    PDF

KURZIA PAUCIFLORA (DICKS.) GROLLE IN THE ROMANIAN MOSS-FLORA

GHEORGHE Mihai

Abstract    PDF

PORELLA BAUERI (SCHIFFNER) EVANS EINE IN DEN KARPATEN UND IN DER BRYOFLORA RUMÄNIENS SELTENE ART.

MOHAN Gh.

Abstract    PDF

INVENTAIRE ECONOMIQUE ET CARTOGRAPHIE DES PLANTES MÉDICINALES DANS UNE ZONE GÉOGRAPHIQUE

BOJOR Ovidiu, MIHĂILESCU-FIREA Silvia

Abstract    PDF

LES CONSIDÉRATIONS SUR LA CARTOGRAPHIE DES PLANTES MÉDICINALES DU SUD DE LA MOLDAVIE

BÂRCĂ C., GHIURU Eliza

Abstract    PDF

RESSOURCES DES PLANTES TINCTORIALES SUR LES COLLINES DE TUTOVA

BÂRCĂ C., GRIGORESCU Em.

Abstract    PDF

UTILITÉ DES RACINES DE SYMPHYTUM OFFICINALE DANS DES PRÉPARATIONS COSMETIQUES ET PHARMACEUTIQUES D'USAGE EXTERNE

POPOVICI Adriana, BOJICĂ Liliana

Abstract    PDF

L'UTILITÉ DE CONSERVATION ET D'EXTENTION DES PLANTES DECORATIVES RARES

BURDUJA C., VIDRAŞCU Profira

Abstract    PDF

ROZARIUL, ELEMENT DECORATIV ŞI DE STUDIU ÎN CADRUL GRĂDINILOR BOTANICE

ŢIPA Liubovi

Abstract    PDF

TOTENKULTPFLANZEN, EINE ZUWENIG BEKANNTE UND GESCHÄTZTE QUELLE DER HORTIKULTUR

ŢOPA Emilian

Abstract    PDF

APONOGETON CRISPUS THUNB.. OBSERVAŢII ASUPRA CULTURII ÎN DIFERITE CONDIŢII

CONSTANTINESCU Maria

Abstract    PDF

THE INTEGRATED FIGHTING OF THE WEEDS FROM AGRICULTURAL CROPS CONTRIBUTES TO THE ENVIRONMENT PROTECTION

SLONOVSCHI V., PÎNZARIU D.

Abstract    PDF

LES ÉLÉMENTS FLORAUX RAREMENT RENCONTRÉS ET PROTÉGÉS DANS LES COLLECTIONS DU MUSÉE DE SCIENCES NATURELLES DE PLOIEŞTI

MOŞNEAGA Margueritte, AFTENE Marianne, BĂCĂRAN Victor

Abstract    PDF

VORSCHLÄGE ZUR SCHAFFUNG EINES NATURSCHUTZGEBIETES BEI BAZIAŞ-DIVICI IM DONAU-ENGPASS (DEFILEUL DUNĂRII)

COSTE Ioan

Abstract    PDF

PHENOLOGIC AL DATA ON THE SPECIES GROWING IN THE FORESTS OF QUERCUS CERRIS L. AND Q. FRAINETTO TEN

POPESCU Gh.

Abstract    PDF

СЕA DE А 75-A ANIVERSARE A PROFESORULUI DR. DOCENT ŞT. TRAIAN I. ŞTEFUREAC

IONESCU Venera, CRISTUREAN Ioan

Abstract    PDF

PROF. DR. CONSTANTIN BURDUJA (1906—1983)

TONIUC Angela

Abstract    PDF