Skip to content

Volume 18 (1985-1986)

GRĂDINA BOTANICĂ DIN BUCUREŞTI LA 125 DE ANI DE ACTIVITATE

DIACONESCU Vasile

Abstract    PDF

SĂRBĂTORIREA PROFESORULUI DR. DOCENT ION T. TARNAVSCHI CU PRILEJUL ÎMPLINIRII VÎRSTEI DE 80 DE ANI

Abstract    PDF

PROF. ION T. TARNAVSCHI CONDUCĂTOR AL GRĂDINII BOTANICE DIN BUCUREŞTI

DIACONESCU V., LUNGEANU I., MIHĂILESCU Silvia, ŢIPA Liubovi, NEDELCU G., CONSTANTINESCU Maria, CULEANU-DĂNESCU Andreea, MOHAN Gh.

Abstract    PDF

PROFESSOR DR. DOZENT ION T. TARNAVSCHI ALS ACHTZIGER

ŢOPA E., LEOCOV M.

Abstract    PDF

ION T. TARNAVSCHI — UN PROFESOR COMPLET

ANDREI M., DIHORU Gh.

Abstract    PDF

PROFESORUL ION T. TARNAVSCHI — ANATOMIST ŞI EMBRIOLOG

ТОМА G.

Abstract    PDF

T. TARNAVSCHI — PIONIER AL STUDIILOR DE CARIOSISTEMATICA, CARIOLOGIE SI CITOGENETICĂ VEGETALĂ ROMÂNEASCĂ

GAVRILĂ L., LUNGEANU I.

Abstract    PDF

PROFESORUL ION T. TARNAVSCHI CA PALINOLOG

ŞERBĂNESCU JITARIU Gabriela

Abstract    PDF

CONTRIBUŢIA PROF. DR. DOCENT ION. T. TARNAVSCHI ÎN ALGOLOGIA ROMÂNEASCĂ

IONESCU Venera

Abstract    PDF

PERSONALITATEA PROF. DR. DOC ION T. TARNAVSCHI

PĂUN M., POPESCU Gh.

Abstract    PDF

PROF. DR. ION T. TARNAVSCHI — ORGANIZATOR AL CELOR 10 CONSFĂTUIRI NAŢIONALE DE GEOBOTANICĂ

IVAN Doina, SPIRIDON Lucreţia

Abstract    PDF

PROFESORUL ION T. TARNAVSCHI — PERSONALITATE EMINENTĂ A BOTANICII ROMÂNEŞTI

FATI Vasile

Abstract    PDF

UN OCTOGENAR ÎNCĂRCAT DE VIRTUŢI

RĂSMERIŢĂ I.

Abstract    PDF

PROFESORUL ION T. TARNAVSCHI

TIŢU H.

Abstract    PDF

POFESORUL NOSTRU

DIHORU

Abstract    PDF

CUVÎNT DE ÎNCHEIERE

TARNAVSCHI Ion T.

Abstract    PDF

VERBENACEAE EXOTICE CULTIVATE ÎN GRĂDINA BOTANICĂ DIN BUCUREŞTI

DIACONESCU V.

Abstract    PDF

PTERIDOPHITELE DIN COLECŢIA GRĂDINII BOTANICE

DIACONESCU V.,  CONSTANTINESCU M.

Abstract    PDF

COLECŢIA DE PLANTE SUBTROPICALE, CULTIVATE ÎN SERELE GRĂDINII BOTANICE DIN BUCUREŞTI

MIHĂILESCU-FIREA Silvia

Abstract    PDF

MUZEUL BOTANIC DIN BUCUREŞTI

NEDELCU G. A.

Abstract    PDF

ASPECTS OF NUCLEOLUS ULTRASTRUCTURE AND DYNAMICS IN SOME EUCARYOTE SPECIES

ANGHEL I., ТОМА N., BREZEANU Aurelia, VASSU Tatiana

Abstract    PDF

ZUR KENNTNIS DES BIOGENEN BEITRAGES DER VEGETATION EINIGER TORFSÜMPFE VON SPHAGNUM DIE IN DEM KARPATHENBOGEN SICH BEFINDEN (R. S. ROMÂNIA)

TARNAVSCHI I. T., SANDA V., HURGHIŞIU Ileana, PÂRVU С.

Abstract    PDF

CONTRIBUŢIE NOUĂ LA CUNOAŞTEREA ERYSIPHACEELOR DIN ROMÂNIA

ELIADE Eugenia

Abstract    PDF

CONTRIBUTION A LA CONNAISSANCE DE LA GEMINATION DES SEMENCES DE BUTOMUS UMBELLATUS L.

ŞERBĂNESCU-JITARIU Gabriela

Abstract    PDF

VEGETAŢIA CLASEI ASPLENIETEA RUPESTRIS BR.-BL. 34 IN MEIER ET BR.-BL. 34 DIN ROMÂNIA

SANDA V., POPESCU A., NEDELCU G.A., PEICEA I.M.

Abstract    PDF

CONTRIBUŢII LA IDENTIFICAREA ŞI EVALUAREA CANTITATIVĂ A PLANTELOR MEDICINALE DIN FLORA SPONTANĂ A VERSANTULUI SUD-VESTIC AL MUNŢILOR CODRU-MOMA

CALCANDI V., LUNGEANU I., PELEA Maria, PELEGRINO Engletina

Abstract    PDF

BOGĂŢIA VEGETALĂ DE LA GRĂDINA BOTANICĂ DIN DJIBODAS, SPLENDORILE DE LA DJIPANAS, ÎMPREJURIMILE DE LA BANDUNG ŞI ÎNCHEIEREA VIEŢII NOASTRE INDONEZIENE

TARNAVSCHI Ion T.

Abstract    PDF

BRIOFITE DE REALĂ VALOARE ŞTIINŢIFICĂ DIN FLORA CARPAŢILOR ROMÂNIEI. OCROTIREA ŞI CONSERVAREA LOR

ŞTEFUREAC Traian I.

Abstract    PDF

VALOAREA FITOGEOGRAFICÄ ŞI ISTORICĂ A DOUĂ MLAŞTINI TURBOASE DIN BAZINUL UZULUI (CARPAŢII ORIENTALI AI ROMÂNIEI)

ŞTEFUREAC Tr. I., KOVÁCS Al., COLDEA Gh., KÖNTZEY J.

Abstract    PDF

CONTRIBUŢII LA CUNOAŞTEREA BRIOFITELOR DIN MUNŢII BÎRGĂULUI

MOHAN Gh., HODOROGA Al.

Abstract    PDF

GRAMINEE ORNAMENTALE

DIACONESCU Vasile

Abstract    PDF