Skip to content

Volume 20 (1989-1990)

CONTRIBUŢII LA IDENTIFICAREA ŞI EVALUAREA CANTITATIVĂ A PLANTELOR MEDICINALE SPONTANE DIN SUDUL JUDEŢULUI SUCEAVA

PELEA Maria, NIŢESCU Iulia, CALCANDI Vasile, LUNGEANU Ion, GUJA Marcela, ANDRIEŞ Veronica

Abstract    PDF

O PLANTĂ CURIOASĂ : UTRICULARIA VULGARIS

NEDELCU G. A., ALBULESCU D.

Abstract    PDF

CONTRIBUŢII LA STUDIUL ECOLOGIC AL BRIOFITELOR HIGRO- ŞI HIDROFILE DIN ROMÂNIA (I)

MOHAN Gheorghe

Abstract    PDF

STUDIUL BRIOFITELOR DIN MUNŢII CIUCAŞULUI

MOHAN Gheorghe

Abstract    PDF

CENOTAXONOMIA ŞI STRUCTURA GRUPĂRILOR DE MACROFITE ALE CLASEI PHRAGMITETEA TX. ET PRSG. 42 DIN ROMÂNIA

POPESCU A., SANDA V., NEDELCU G. A.

Abstract    PDF

ANALIZA FITOCENOZELOR NITROFILE ALE CLASEI PLANTAGINETEA MAJORIS TX. ET PRSG. 50 DE PE TERITORIUL ROMÂNIEI

SANDA V., POPESCU A., NEDELCU G. A.

Abstract    PDF

PROF. DR. DOC. IULIU MORARIU (1905—1989)

Parascan D., Danciu M.

Abstract    PDF

PROFESOR DR. DOCENT ION T. TARNAVSCHI (1904—1989)

NEDELCU G. A.

Abstract    PDF

MONOGRAFIA ERYSIPHACEELOR DIN ROMÂNIA

ELIADE Eugenia

Abstract    PDF