Skip to content

Volume 21 (1990-1991)

O IMPORTANTĂ ACŢIUNE DE EVALUARE A UNOR RESURSE NATURALE ALE ŢĂRII NOASTRE : CARTAREA ECONOMICĂ A PLANTELOR MEDICINALE DIN FLORA SPONTANĂ A ROMÂNIEI. REALIZĂRI ŞI PERSPECTIVE

CALCANDI Vasile, LUNGEANU Ion, PELEA Maria, NIŢESCU Iulia, GUJA Marcela

Abstract    PDF

OAMENI ÎN SLUJBA UNEI IDEI (Grădina botanică din Cluj, la 70 de ani de existenţă)

MICLE Felician

Abstract    PDF

POHLIA MUYLDERMANSII WILCZEK & DEMARET 1970 — SPECIE NOUĂ PENTRU BRIOFLORA ROMÂNIEI

MOHAN Gheorghe

Abstract    PDF

STUDIUL ELECTRONOMICROSCOPIC (SCHAENING : SEM) AL SPORODERMEI, PERETELUI CAPSULEI ŞI PERISTOMIULUI LA UNELE SPECII DIN FAMILIA SPHLACHNACEAE

MOHAN Gheorghe

Abstract    PDF

STUDIUL FITOCENOZELOR CLASEI MOLINO-ARRHENATHERETEA TX. 37 DIN ROMÂNIA

SANDA Vasile, POPESCU Aurel

Abstract    PDF

CENTENARUL MUZEULUI BOTANIC DIN BUCUREŞTI

NEDELCU G. A., DAN Maria

Abstract    PDF

VEGETAŢIA ACVATICĂ DE PE TERITORIUL STAŢIUNII FAO, BĂNEASA-GIURGIU

NEDELCU G. A., SANDA V., POPESCU A.

Abstract    PDF

CARACTERIZAREA VEGETAŢIEI DIN DELTA DUNĂRII

SANDA V., POPESCU A., NEDELCU G. A.

Abstract    PDF

SPECII DE IRIS FOLOSITE PENTRU ORNAREA BAZINELOR CU APĂ

CONSTANTINESCU Maria

Abstract    PDF

SPIRANTHES CERNUA O NOUĂ PLANTĂ DE ACVARIU

CONSTANTINESC Maria

Abstract    PDF