Skip to content

Volume 24 (1994-1995)

THE MORPHO-STRUCTURAL ORGANISATION OF THE ZOOCECIDIA OF SMICRONYX SMRECZINSKII Solari ON CUSCUTA EUROPAEA L.

ANDREI Marin, DOBRE Elvira

Abstract   PDF

TRACHOMITUM VENETUM (L.) WOODSON IN FLORA ROMÂNIEI

Ciocârlan Vasile

Abstract   PDF

ASPECTE DIN FLORA ŞI VEGETAŢIA REZERVAŢIEI NATURALE DUMBRĂVENI (JUD. CONSTANŢA)

BAVARU A., SĂLĂGEANU GH., TURCU GH., PARINCU M.

Abstract   PDF

NOI STAŢIUNI CU RUSCUS HYPOGLOSSUM L. ÎN JUDEŢUL ARAD

ARDELEAN Aurel

Abstract   PDF

CONTROL OF ABIOTIC FACTORS USING DATA AQUISITION AND PROCCESSING. APPLICATIONS IN CELL AND TISSUE CULTURES

FATI R., MOGA D., FATI V.

Abstract   PDF

THE RECORDING OF A NEW ADVENTIVE SPECIES -AMARANTHUS QUITENSIS KUNTH - IN THE ROMANIAN FLORA

COSTEA Mihai

Abstract   PDF

BRIOFITE DIN MUNŢII CODRU-MOMA

MOHAN Gh.

Abstract   PDF

CONTRIBUTIONS TO THE KNOWLEDGE OF THE FRUIT AND SEED OF SOME APPLE VARIETIES

ANDREI M., SÂRBU Anca, DOBRE Elvira, SMARANDACHE Daniela

Abstract   PDF

THE INFLUENCE OF SEVERAL GROWTH REGULATORS ON GROWTH, DEVELOPMENT AND SENESCENCE IN BEANS (PHASEOLUS VULGARIS)

DOBROTĂ Cristina, VICOL  Armeria, BECHIŞ Emilia, TRIFU Mihai

Abstract   PDF

LA CÉNOTAXONOMIE DE QUELQUES PHYTOCÉNOSES PALUSTRES DE LA CLASSE PHRAGMITETEA TX. ET PRSG. 1942, SIGNALÉES SUR TERRITOIRE DE LA ROUMANIE

Sanda V., Popescu A., Nedelcu G. A., Şerbănescu Gh.

Abstract   PDF

CERCETĂRI CITOLOGICE ASUPRA UNOR FORMAŢIUNI SIMBIOTROFE OBŢINUTE PRIN CULTURA “IN VITRO” A FRAGMENTELOR TALINE DE USNEA BARBATA MOT.

TOMA M. Nicolae, TOMA Amalia

Abstract   PDF

THE MORPHO-STRUCTURAL ORGANIZATION OF EXTRAFLORAL NECTARIES IN DRACAENA LATIFOLIA

ANDREI M., DOBRE Elvira, ANGHELESCU Nora

Abstract   PDF

CONTRIBUTIONS TO THE KNOWLEDGE OF PHYTOPLANKTON IN CĂLDĂRUŞANI LAKE

CIUGULEA I.

Abstract   PDF

LES BROMELIACEES EXCELLENTES PLANTES DE COLLECTION ET D’INTÉRIUR

CONSTANTINESCU Maria

Abstract   PDF

O NOUĂ STAŢIUNE CU DREŢE (NYMPHHAEA LOTUS L. VAR. THERMALIS (DC.) TUZS

MOHAN Gh., ARDELEAN Aurel

Abstract   PDF

CONTRIBUTIONS TO THE KNOWLEDGE OF THE SUBMERGED MACROPHYTES ROLE WITHIN THE NUTRIENT DYNAMICS IN THE MAIN DANUBE DELTA AQUATIC ECOSYSTEMS

SÂRBU Anca, CRISTOFOR Sergiu, DINU Constanţa

Abstract   PDF

O GENTIANĂ INTERESANTĂ, NYMPHOIDES PELTATA L.

NEDELCU G.A., DAN Maria

Abstract   PDF

SOME CONSIDERATIONA ON THE STRUCTURE AND THE DYNAMICS OF THE PLANKTON BIOCENOSES IN THREE ACCUMULATION LAKES FROM OLT RIVER VALLEY

Godeanu S. P., Ciugulea I.

Abstract   PDF

THE BOTANICAL GARDEN OF JIBOU CITY

FATI V.

Abstract   PDF

EPIFITISMUL - CA MOD DE VIAŢĂ AL ALGELOR MACROFITE DE LA ŢĂRMUL ROMÂNESC AL MĂRII NEGRE

BAVARU A.

Abstract   PDF

RÉSERVES ET MONUMENTS DE LA NATURE DANS LE BASSIN OLĂNEŞTI-VÂLCEA

RĂDOI TR., RĂDOI Mihaela

Abstract   PDF

ANALIZA APEI DIN BAZINUL CU PLANTE ACVATICE TERMOFILE

CONSTANTINESCU Maria

Abstract   PDF

PLANTES MÉDICINALES DE LA FLORE SPONTANÉE DU BASSIN OLĂNEŞTI-VÂLCEA

RĂDOI TR., RĂDOI Mihaela

Abstract   PDF

THE STRUCTURAL AND ULTRASTRUCTURAL CHARACTERISTICS OF MAMMILLA IN MAMMILARIA DUWEI ROG. ET BROWN (CACTACEAE)

CORNEANU C. G. , CORNEANU Mihaela, MOGOANŢĂ L., CRĂCIUN С., CRĂCIUN Veronica

Abstract   PDF

ASPECTS OF „IN VITRO" MULTIPLICATION AND ACCLIMATISATION IN DROSERA ROTUNDIFOLIA

(FAM. DROSERACEAE)

CORNEANU Mihaela,  CORNEANU G. C., COSMULESCU Sina-Niculina, BAGNI. N, MINEA R., MAIURU G.

Abstract   PDF

„IN VITRO" MULTIPLICATION AND ACCLIMATISATION IN AZTEKIUM RITTERI (FAM. CACTACEAE)

CORNEANU Mihaela, MAIURU G., MINEA R.

Abstract   PDF

THE BOTANICAL GARDEN OF THE UNIVERSITY OF CRAIOVA ON THE 43-TH ANNIVERSARY

POPESCU GH., CRUCERU N., EPURAN M., STOICA Paraschiva, OSICEANU Silvia, ENEA Doina, MAGDALINA Mihaela

Abstract   PDF

CONTRIBUŢII LA CUNOAŞTEREA VEGETAŢIEI DIN CÂMPIA OLTENIEI

POPESCU GH.

Abstract   PDF