Skip to content

Volume 28 (1999)

SEEDLING STRUCTURE OF HYSSOPUS OFFICINALIS

GOSTIN Irina, TOMA Constantin

Abstract   PDF

MORPHO-ANATOMICAL AND PHYSIOLOGICAL PECULIARITIES IN LEAVES OF TWO MONOCOTYLEDONEAE SPECIES AND THEIR VARIEGATED LEAVES SORTS

VERDEŞ-IFRIM Camelia , ZAMFIRACHE Maria-Magdalena

Abstract   PDF

THE STUDY OF FOLIAR EPIDERM AT SOME HALOPHYTE SPECIES FROM OLTENIA ( I )

SIMEANU Cătălin George

Abstract   PDF

LEAF ANATOMY IN PULSATILLA PATENS

LIŢESCU Sanda

Abstract   PDF

THE ANATOMY OF THE FLOWER -BEARING SHOOT IN THREE SPECIES OF PULSATILLA

LIŢESCU Sanda

Abstract   PDF

THE ROOT ANATOMY IN TWO SUBSPECIES OF PULSATILLA MONTANA

LIŢESCU Sanda

Abstract   PDF

PECULIARITIES OF THE FORMATION OF THE FEMALE GAMETOPHYTE IN AMYGDALUS COMMUNIS

SMARANDACHE Daniela

Abstract   PDF

CARPOGENESIS IN PERSICA VULGARIS

SMARANDACHE Daniela

Abstract   PDF

DEZVOLTAREA GAMETOFITULUI FEMININ LA PINUS MUGO

ANASTASIU Paulina

Abstract   PDF

MODIFICĂRI STRUCTURALE ALE FRUNZEI DE CASTAN PORCESC (AESCULUS HIPPOCASTANUM) DETERMINATE DE POLUANŢII CU SO2 ŞI H2SO4

PASCALE Gabriela, GHIŢĂ Genţiana, MITACHE Mugur

Abstract   PDF

DER EINFLUSS VON FERROMAGNETISCHER FLÜSSIGKEIT AUF DIE MITOSEN IN SPROSS - UND WURZELSPITZEN VON ALLIUM СЕРА

ANDREI Marin, TUTOŞ Gabriela, PINTILESCU Gabriela, ZAHARIA Laura

Abstract   PDF

THE GENES EXPRESSION IN DIFFERENT LYCOPERSICON ESCULENTUM TISSUES

CORNEANU С. Gabriel, CONSTANTINESCU Nicoleta, CRĂCIUN Constantin, CornEanu Mihaela, CRĂCIUN Veronica, FĂRCAŞ Teofil

Abstract   PDF

CYTOTAXONOMICAL FEATURES IN SOME TARAXACUM OFFICINALE POPULATIONS AND ENVIRONMENT RADIOACTIVITY

CORNEANU C. Gabriel, COJOCARU Luminiţa, CORNEANU Mihaela, POPESCU G. Gheorghe, HĂNESCU Valerian, GHEORGHE Mihaela

Abstract   PDF

THE LEAVES ULTRASTRUCTURAL FEATURES IN SOME POPULATIONS OF PSEUDOTSUGA MENZIESII VAR. MENZIESII

CORNEANU С. Gabriel, CRĂCIUN Veronica, CRĂCIUN Constantin, NICULESCU Mirela, CORNEANU Mihaela , VIŞOIU Dagmar

Abstract   PDF

HAPLOMITRIUM HOOKERI, NEW SPECIES OF ROMANIAN BRYOFLORA

ŞTEFĂNUŢ Sorin

Abstract   PDF

NUME LEGITIME ŞI SINONIME ALE TAXONILOR DIN BRIOFLORA ROMÂNIEI (I)

DIHORU Gheorghe

Abstract   PDF

TRAGOPOGON PODOLICUS ÎN FLORA ROMÂNIEI

DIHORU Gheorghe

Abstract   PDF

CONFIRMĂRI ŞI INFIRMĂRI FLORISTICE

CIOCÂRLAN Vasile

Abstract   PDF

TIPIFICAŢIA SINTAXONILOR DIN ALIANŢA PIMPINELLO-THYMION ZYGOIDI

DIHORU Gheorghe

Abstract   PDF

SINTAXONOMIA GRUPĂRILOR SAXICOLE ALE ALIANŢEI GYPSOPHILION PETRAEAE DIN CARPAŢII ROMÂNIEI

SANDA Vasile, NEDELCU A. George

Abstract   PDF

FITOCENOZE CU JUNCUS TRIFIDUS DIN VEGETAŢIA MUNTELUI GIUMALĂU (CARP AŢII ORIENTALI)

CRISTUREAN Ioan

Abstract   PDF

ORCHIS ELEGANS, О SPECIE RARĂ DE ORHIDEE DE PE LITORALUL ROMÂNESC AL MĂRII NEGRE

FĂGĂRAŞ Marius

Abstract   PDF

MICROMYCETES RECORDED ON MEDICINAL, TINCTORIAL AND TOXIC PLANTS FROM THE RARĂU MOUNTAIN (THE EASTERN CARPATHIANS)

TĂNASE Cătălin

Abstract   PDF

CONSPECTUL PLANTELOR MEDICINALE SPONTANE DIN DEFILEUL MUREŞULUI ÎNTRE TOPLIŢA ŞI DEDA

OROIAN Silvia, SĂMĂRGHIŢAN Mihaela

Abstract   PDF

OBSERVAŢII PRELIMINARE ASUPRA BIOMASEI ALGELOR MACROFITE MARINE DE LA LITORALUL ROMÂNESC AL MĂRII NEGRE

SAVA Daciana

Abstract   PDF

CERATOPHYLLUM DEMERSUM POPULATIONS IN EUTROPHIC CONDITIONS FROM THE DANUBE FLOODPLAIN AND DELTA

SÂRBU Anca

Abstract   PDF

DATE PRELIMINARE PRIVIND FLORA UNOR TERENURI SĂRĂTURATE DIN OLTENIA

SIMEANU C. G., POPESCU Gheorghe , COSTACHE I., RĂDUŢOIU D.

Abstract   PDF

NATURAL RECOVERY PROCESSES OF THE VEGETATION IN THE AREA OF THE OIL DERRICK AT MORENI (DÂMBOVIŢA DISTRICT)

DUMITRU Mihail, MOCANU Ana Maria, CORNEANU C. Gabriel, CORNEANU Mihaela, COJOCARU Luminiţa, SMARANDACHE Oana-Carmen

Abstract   PDF

BIOGENEZA, ULTRASTRUCTURA ŞI ORGANIZAREA MOLECULARĂ A PLASMODESMELOR DIN PEREŢII CELULELOR SOMATICE ALE TALULUI DE CHARA FRAGILIS

NICOLAE Toma, GHEŢEA Ligia

Abstract   PDF

RESEARCHES CONCERNING THE POSSIBILITY OF EX SITU CONSERVATION OF THE ENDEMIC SPECIES ASTRAGALUS PETERFII

ŞUTEU Alexandra, BORZA Tudor, MICLE Felician

Abstract   PDF

RESEARCHES REFERING TO THE VARIATIONS OF SOME HYDRIC BEHAVIOUR INDEX AT SPECIES OF PLANTS FROM ROSACEAE FAMILY CULTIVATED IN DIFFERENT ENVIRONMENT CONDITIONS (I)

ZAMFIRACHE Maria-Magdalena, TEODORESCU Georgeta

Abstract   PDF

THE CHARACTERIZATION OF TRITICUM AESTIVUM SOMACLONES SALT - TOLERANCE OBTAINED THROUGH IN VITRO SELECTION TO NaCl STRESS

HOLOBIUC Irina, BADEA Elena Marcela

Abstract  PDF

THE LOW DOSE EFFECT OF Co60 GAMMA RADIATIONS ON SOME GROWTH PROCESSES OF ALLIUM SATIVUM

DUMITRESCU Rodica, ANDREI Marin

Abstract   PDF

COMPARATIVE STUDIES REGARDING THE EFFECTS OF CHEMICAL TREATMENTS ON CELLULAR DIFFERENTIATION PROCESSES AT RADICULAR APICAL MERISTEMATIC LEVEL OF VICIA FABA

DUMITRESCU Rodica

Abstract   PDF

SPERMIDINE EFFECT ON PROTON EXCRETION OF GARDENIA JASMINOIDES CALLUS CELLS

ANTOFIE Maria-Mihaela, BREZEANU Aurelia

Abstract   PDF

EVALUATION OF VESICULAR-ARBUSCULAR COLONIZATION AND DETERMINATION OF PROTEIN EXPRESSION ON MYCORRHIZAL ROOTS OF VITIS VINIFERA

MAXIMILIAN Carmen, CARASAN Monica Elena, BREZEANU Aurelia

Abstract   PDF

FACTORS THAT ENHANCE CELL PROLIFERATION AND SECONDARY METABOLISM (ANTHOCYANIN BIOSYNTHESIS) IN PERICARP LONG-TERM CALLUS CULTURE OF VITIS VINIFERA CV. ISABELL

COGĂLNICEANU Gina, BREZEANU Aurelia, LUPŞEA Simona, MATIENCO Boris

Abstract   PDF

A COMPARATIVE STUDY OF THE INFLUENCE OF THE SIMAZINE AND METRIBUZIN HERBICIDES ON GROWTH IN CHLORELLA VULGARIS AND BOTRYOCOCCUS BRAUNII

LAZĂR Daniela Anca

Abstract   PDF

EFECTUL UNOR SUBSTANŢE BIOACTIVE ASUPRA ÎNFLORIRII LA TUBEROZE (POLIANTHES TUBEROSA)

MARCONESCU Mariana, BEBEA Petruţa

Abstract   PDF

THE EFFECT OF SOME DEFOLIATOR INSECTS ON SOME PHYSIOLOGICAL PROCESSES IN QUERCINEAE

NEŢOIU Constantin , CORNEANU Mihaela, CORNEANU C. Gabriel, HĂNESCU Valerian, SMARANDACHE Carmen-Oana

Abstract   PDF

CONTRIBUŢII LA CUNOAŞTEREA ORGANISMELOR G ALIGENE DIN JUDEŢELE DÂMBOVIŢA ŞI PRAHOVA

NEACŞU Petre

Abstract   PDF

STATE FOREST TERRITORY OF THE CIUCAŞ MOUNTAINS, A FUTURE NATIONAL PARK

STOICULESCU D. Christian

Abstract   PDF

THE PROJECT OF THE NATURE RESERVE USPENIA, TULCEA COUNTY, ROMANIA

PETRESCU Mihai

Abstract   PDF

FOLK NAME OF SPONTANEOUS PLANTS IN NORTH DOBROUDJA

JALBĂ Adriana

Abstract   PDF

PLANTELE ÎNTÂLNITE ÎN SFÂNTA SCRIPTURĂ (SEPTUAGINTA ŞI VULGATA)

NIŢĂ Marian

Abstract  PDF

CONTRIBUŢII LA CUNOAŞTEREA FLOREI SARMAŢIANULUI DIN NORDUL OLTENIEI

ŢICLEANU Nicolae, PARASCHIV Valentin

Abstract  PDF

FLORA SARMAŢIANULUI INFERIOR DE LA BURSUC (REPUBLICA MOLDOVA)

ŞTEFÂRŢĂ Ana

Abstract  PDF

PARAPHYLLANTHOXYLON BACENSE N. SP. (EUPHORBIACEAE) IN THE UPPER MAASTRICHTIAN-LOWER PALAEOCENE FROM BACEA AND TECHEREU, APUSENI (METALLIFEROUS) MTS.

IAMANDEI Eugenia , IAMANDEI Stănilă

Abstract   PDF

TERNSTROEMIOXYLON KRAEUSELI SCHÖNFELD 1930 (THEACEAE) IN THE MIDDLE MIOCENE FLORA OF PRĂVĂLENI-OCIU, APUSENI (METALLIFEROUS) MTS.

IAMANDEI Stănilă

Abstract   PDF