Skip to content

Volume 8 (1968)

CERCETĂRI ANATOMICE COMPARATIVE ASUPRA UNOR SPECII ACVATICE ŞI TEMPORAR ACVATICE

TARNAVSCHI I. T., ANDREI M.

Abstract  PDF

RECHERCHES D'HISTO -ANATOMIE COMPARÉE SUR LES ESPÈCES D'ONOBRYCHIS ADANS., QUI VIVENT EN ROUMANIE

ТОМА С.

Abstract    PDF

UNELE ASPECTE ALE RESTABILIRII MITOZELOR DUPĂ TRATARE CU EDTA

RETEZEANU M.

Abstract    PDF

RECHERCHES SUR LES GLYCOSIDES CARDIOTONIQUÉS DE CERTAINS TAXONS DU GENRE DIGITALIS SPONTANÉS OU CULTIVÉS EN ROUMANIE

CALCANDI V., CALCANDI I., LUNGEANU I.

Abstract    PDF

CONTRIBUŢII LA STUDIUL EMBRIOLOGIC AL FAMILIEI VITACEAE (I).

TARNAVSCHI ION T., ELENA PETRIA

Abstract    PDF

THE RESPIRATORY QUOTIENT IN LICHENS AND MOSSES

ATANASIU L.

Abstract    PDF

STUDY OF SOME PHYSIOLOGICAL PROCESSES ON THE 2n AND 4n FORMS OF TRIFOLIUM PRATENSE

VOICA C., ANGHEL I.

Abstract    PDF

CHARACEAE DIN REGIUNEA „PORŢILE DE FIER“

IONESCU-ŢECULESCU V.

Abstract    PDF

CONTRIBUŢIE LA CUNOAŞTEREA MICROMICETELOR PARAZITE ŞI SAPROFITE PE ARBORII DIN GRĂDINA BOTANICĂ DIN BUCUREŞTI

SĂVULESCU О., BARBU V., TUDOSESCU V.

Abstract    PDF

O NOUĂ CONTRIBUŢIE LA CUNOAŞTEREA MICROMICETELOR DIN ROMÂNIA

ELIADE Eugenia

Abstract    PDF

NOUTĂŢI MICOFLORISTICE DIN ZONA „PORŢILE DE FIER“

ELIADE Eugenia, CONSTANTINESCU O.

Abstract    PDF

CONTRIBUŢIE LA CUNOAŞTEREA MACROMICETELOR DIN MUNŢII BAIULUI (GÂRBOVA)

BARBU Valeria

Abstract    PDF

IMMUNODIFFUSION ANALYSIS OF THE THERMORESISTANT SOLUBLE ANTIGENS OF SOME BEIJERINCKIA SPECIES

ANDREUTZA C., ZARNEA G.

Abstract    PDF

SEROLOGICAL STUDIES ON SOME YEAST STRAINS

HERLEA Victoria

Abstract    PDF

MATERIALE BRIOFLORISTICE DIN PODIŞUL BABADAG (I)

DIHORU G.

Abstract    PDF

CONTRIBUŢII LA CUNOAŞTEREA RĂSPÎNDIRII ŞI GAZDELOR VÎSCULUI (VISCUM ALBUM L.)

PAŞCOVSCHI S.

Abstract    PDF

CONTRIBUŢII LA STUDIUL VEGETAŢIEI LICHENOLOGICE A MUNŢILOR CIBIN

MORUZI C., ТОМА N.

Abstract    PDF

UN ASPECT DE VEGETAŢIE NATURALĂ DIN DOBROGEA

MORARIU Iuliu

Abstract    PDF

CONTRIBUŢIE LA FLORA ŞI VEGETAŢIA ROMÂNIEI

NEDELCU G. A., SIMEANU V.

Abstract    PDF

DATE PRELIMINARE DESPRE FLORA ŞI VEGETAŢIA IERBOASĂ DINTRE VALEA MRACONIEI ŞI CAZANELE MARI ALE DUNĂRII

DIHORU G., ANDREI M.. CRISTUREAN I.

Abstract    PDF

ASOCIAŢII DE BURUIENI SPECIFICE CULTURILOR DE PRĂŞITOARE DIN ÎMPREJURIMILE ORAŞULUI BUCUREŞTI

SPIRIDON Lucreţia

Abstract    PDF

ASOCIAŢII DE BURUIENI SPECIFICE CULTURILOR DE PĂIOASE DIN JURUL ORAŞULUI BUCUREŞTI

SPIRIDON Lucreţia

Abstract    PDF

ASOCIAŢII VEGETALE DIN REZERVAŢIA NATURALĂ „PĂDUREA HAGIENI“

CRISTUREAN I., IONESCU-ŢECULESCU V.

Abstract    PDF

CERCETĂRI PALINOLOGICE REFERITOARE LA FAMILIILE BIGNONIACEAE, PEDALIACEAE ŞI OROBANCHACEAE

TARNAVSCHI I. T., ŞERBĂNESCU-JITARIU G.

Abstract    PDF

CERCETĂRI PALINOLOGICE ASUPRA REPREZENTANŢILOR UNOR FAMILII DIN ORDINUL CENTROSPERMAE

ŞERBĂNESCU-JITARIU G., MITROIU N.

Abstract  PDF

RECHERCHES MORPHO-PALYNOLOGIQUES SUR LES ESPÈCES D'IRIDACEAE

RĂDULESCU Didona

Abstract    PDF

RECHERCHES MORPHO-PALYNOLOGIQUES SUR LES ESPÈCES D'IRIDACEAE DE LA FLORE ROUMAINE

RĂDULESCU DIDONA

Abstract    PDF

CONTRIBUŢII LA CUNOAŞTEREA STRUCTURII MICROSPORILOR FAM. VITACEAE I. (G. AMPELOPSIS, CAYRATIA, AMPELOCISSUS).

PETRIA Elena

Abstract    PDF

CONTRIBUŢII LA STUDIUL STRUCTURII MORFOLOGICE A MICROSPORILOR FAM. VITACEAE II (G. CISSUS, PARTHENOCISSUS, PTERISANTHES ŞI RHOICISSUS).

PETRIA Elena

Abstract    PDF