Skip to content

Volume 14 (1979)

PROFESOR MIHAIL GUŞULEAC ALS MORPHOLOGE UND LEITER VON BOTANISCHEN GÄRTEN

TARNAVSCHI  I.T.

Abstract    PDF

PROFESSOR Dr. MIHAIL GUŞULEAC, SEIN BEITRAG ZUR TAXONOMIE, EVOLUTION UND PHYLOGENIE

ŞTEFUREAC T. I.

Abstract    PDF

PROFESSOR MIHAIL GUŞULEAC, EIN BEGEISTERTER KÄMPFER FÜR DEN NATURSCHUTZ

ŢОРА Emilian

Abstract    PDF

DESPRE O EXCURSIUNE ÎN VALEA SUPERIOARĂ A PRAHOVEI ŞI PE BUCEGI, ÎNTREPRINSĂ ÎN TOAMNA ANULUI 1897

PROCOPIANU-PROCOPOVICI Aurel

Abstract    PDF

GINKGO BILOBA, EIN ALTER, STATTLICHER UND ERWÜRDIGER WELTBAUM, DER JEDOCH ZU WENIG GEZÜCHTET, VERWERTET UND GESCHÜTZT WIRD

ŢOPA Emilian

Abstract    PDF

CONSIDÉRATIONS SUR LE PHÉNOMÈNE DE NATURALISATION DES ESPÊCES EXOTIQUES LIGNEUSES

DIACONESCU Vasile

Abstract    PDF

CORTADERIA SELLOANA ASCHERS. ET GRAEBN. — O PLANTĂ DECORATIVĂ NOUĂ PENTRU ROMÂNIA

DIACONESCU Vasile

Abstract    PDF

UNELE ÎNSEMNĂRI ASUPRA COMPORTĂRII UNOR PLANTE ACVATICE TROPICALE ÎN CONDIŢII DE SERĂ (I)

CONSTANTINESCU Maria

Abstract    PDF

ASUPRA LIMNOLOGIEI LACULUI SUPRASĂRAT BAIA MIRESII („MUNTELE DE SARE", SLĂNIC-PRAHOVA)

BULGĂERANU V.-A. С., IONESCU-ŢECULESCU Venera, NĂSTĂSESCU Maria, RACLARU, CEHLAROV Aura, HANNICH D., MOZA  D.

Abstract    PDF

DATE NOI PRIVIND HIDROLOGIA, LIMNOGEOLOGIA ŞI HIDROBOTANICA LACULUI HELIOTERM ŞI PELOGEN URSU (SOVATA)

BULGĂREANU V.-A. C., IONESCU-ŢECULESCU Venera, HANNICH D., DEMETER F.

Abstract    PDF

CONTRIBUŢII LA STUDIUL SOLURILOR DIN PERIMETRUL DIN STÎNGA RÎULUI CĂLMĂŢUI

SĂNDULESCU N., ELIADE Eugenia, PETROVAN Violeta, POPESCU G., PUŞCĂ-HOREANGĂ V., TURCU A.

Abstract    PDF

L’INFLUENCE DU CO2 SUR L’ACCUMULATION DE BIOMASSE DANS LA CULTURE DES CYANOPHYCÉES

ŢIPA Liubovi

Abstract    PDF

CERCETĂRI PRIVIND COMBATEREA FĂINĂRII ŞI RUGINII TRANDAFIRULUI

BARBU Valeria, ALEXANDRI A., NĂGLER M., DRĂGOESCU Elena

Abstract    PDF

STUDIUL MORFOGENETIC ŞI CITOGENETIC LA DOUĂ SPECII DE BRIOFITE: TETRAPLODON ANGUSTATUM BR. EUR. ŞI BUXBAUMIA APHYLLA L.

MOHAN Gheorghe

Abstract    PDF

STUDIEREA SISTEMULUI RADICULAR LA CÎTEVA GRAMINEE FURAJERE ÎN AL III-LEA AN DE CULTURĂ

DĂNESCU Andreea, MIHĂILESCU-FIREA Silvia,  KOVACS Andrei

Abstract    PDF

CERCETĂRI ASUPRA MACROFITELOR DIN AVANDELTA DUNĂRII

TARNAVSCHI I. T., SANDA V., POPESCU A, HURGHIŞIU Ileana

Abstract    PDF

CONTRIBUŢII LA STUDIUL SISTEMULUI RADICULAR LA UNELE GRAMINEE FURAJERE PERENE ÎN AL II-LEA AN DE CULTURĂ

MIHĂILESCU-FIREA Silvia, DĂNESCU Andreea, KOVACS Andrei

Abstract    PDF

SURVEY OVER THE AQUATIC AND SWAMP ASSOCIATIONS OF ROMANIA (I)

NEDELCU G. A.

Abstract    PDF

CONSIDERAŢII ASUPRA CARACTERULUI FLOREI DIN REZERVAŢIA PLAIUL TODIRESCU — SLĂTIOARA (BUCOVINA)

ŞTEFUREAC T. I., RACLARU P.

Abstract    PDF

TYPHETUM SHUTTLEWORTHII, O NOUĂ ASOCIAŢIE PALUSTRĂ

NEDELCU G. A., PÂRVU С., CONSTANTINESCU R.

Abstract    PDF

ESPÈCES DE CAREX L. DES MONTS RARĂU, ÉCOLOGIE ET RÉPARTITION

RACLARU P.

Abstract    PDF

CERCETĂRI ASUPRA VEGETAŢIEI DIN CÎMPIA BRĂILEI

IVAN Doina, CRISTUREAN I., IONESCU-ŢECULESCU Venera, POPESCU A., RACLARU P., ROMAN N.. SANDA V., SPIRIDON Lucreţia

Abstract    PDF

CONTRIBUŢII ŞI PRECIZĂRI LA FLORA MUNŢILOR ŢIBLEŞ

MORARIU Iuliu

Abstract    PDF

EIN BEITRAG ZUR FESTSTELLUNG UND ZUR MENGENMÂSSIGEN UND QUALITATIVEN BEWERTUNG DER HEILPFLANZEN AUS DER SPONTANFLORA DES ŢIBLEŞ-GEBIRGES

ŞERBĂNESCU-JITARIU Gabriela, CALCANDI V., CALCANDI Iosephina, HIDIOŞANU Manuela

Abstract    PDF

FESTSTELLUNG UND NUTZBARMACHUNG DER SPONTANEN HEILFFLANZENFLORA DES GUTÎI-GEBIRGES

MITROIU-RĂDULESCU N., TARPO E., GUJA M., BOJOR O., GEORGESCU V., ТОМА N.

Abstract    PDF

BEITRÄGE ZUR QUALITATIVEN UND MENGENMÄSSIGEN ERFASSUNG DER WILDWACHSENDEN HEILPFLANZEN AUS DEM NÖRDLICHEN TEIL DES BEZIRKES BISTRIŢA-NĂSĂUD

ТОМА R., BOJOR O., GRUIA S., HIDIOŞANU M., MIHĂILESCU-FIREA S., MITROIU-RĂDULESCU N., TARPO E.

Abstract    PDF

BEITRÄGE ZUR KENNTNIS DER SPONTANEN HEILPFLANZEN IN DEM GEBIRGE VON MARAMUREŞ

MITROIU-RĂDULESCU N., TARPO E., GUJA M., HIDIOŞANU A.

Abstract    PDF